Нові публікації Друк

Вовк Л.П. Training Teachers of English in Ukraine // Academic Days of Timişoara: Language Education Today / edited by Georgeta Rata. – Romania: Cambridge Scholars Publishing, 2011. - P. 482 – 490.
alt

Вовк Л.П. Історія освіти і педагогіки в загальній, методологічній і професійній культурі майбутнього вчителя : посібник-коментар із пропедевтики вивчення історії педагогіки. – К., 2012. – 331с.

alt

Руденко Ю., Мельник Ю. Козацько-лицарське виховання учнівської і студентської молоді: навч. книга. – К., 2011. – 360 с/
.alt

Шпак О.Т, Баб’як М.М., Терес В.І., Приступа В.В., Костецька М.В. Вчитель у системі економічного виховання: навчально-методичний посібник. – 2012. – 398с.
alt

 Українсько-російський словник навчально-педагогічних понять і термінів / Л.Вовк, В.Гончаров, О. Падалка та ін.. – К., 2012. – 334с.

alt