Вовк Л.П. Друк
 

Вовк Людмила Петрівна

Посада Завідуюча кафедрою теорії та історії педагогіки НПУ ім. М.П.Драгоманова з 1994р.
Наукові ступені і звання Доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України
Дисципліни, які викладає    
В університеті працює    
Освіта    
     
     Дослідник проблеми генезису пріоритетних тенденцій освіти, зокрема, педагогічної демократичної традиції в Україні, історії андрагогіки в системі знань про освіту дорослих. Автор праць, посібників, програм з педагогіки, вищої школи та історії педагогіки, монографічних та інших публікацій з проблем історії освіти дорослих, громадсько-педагогічного сподвижництва. Має більше 100 публікацій. Серед них: "Проблеми актуалізації курсу історії педагогіки", „Громадсько-педагогічне сподвижництво в Україні (етапи і особливості)". "Історія освіти дорослих в Україні. Нариси". "Історико-педагогічне обгрунтування аксіологічності підготовки вчителя", "Проблема педагогічних цінностей в історії освіти і думки". "Історія вищої педагогічної освіти в контексті цінностей соціокультурних систем", "Акмеологічні ідеї в історії освітньої діяльності".